Kategorija: Radionica

Speleološki klub Samobor na “Zelenom  sajmu”  u Perušiću

Ovogodišnji Zeleni sajam održaon je 22. lipnja 2024. na obali rijeke Like, lokacija Ćojluk. Organizatori događaja su TZ Općine Perušić, Narodna knjižnica Općine Perušić, Općina Perušić te Javna ustanova “Pećinski park Grabovača” s kojom SKS ima dugogodišnju suradnju kroz organizaciju različitih aktivnosti koja obuhvaćaju speleološka istraživanja na području Parka  i različite edukativne sadržaje na temu speleologije […]

cSurvey ili kako izraditi speleološki nacrt na računalu

Korištenje računala u izradi speleoloških nacrta više nije novost. Veliki broj speleologa računalo koristi za pripremu i izradu, od unošenja podataka i crtanja poligonskog vlaka, do izrade završne verzije nacrta s često kompliciranim grafičkim elementima. Za razliku od drugih programa koje sam do sada koristio i pomoću kojih se može obaviti samo dio radnih operacija […]