Kategorija: Lika

Speleološki klub Samobor na “Zelenom  sajmu”  u Perušiću

Ovogodišnji Zeleni sajam održaon je 22. lipnja 2024. na obali rijeke Like, lokacija Ćojluk. Organizatori događaja su TZ Općine Perušić, Narodna knjižnica Općine Perušić, Općina Perušić te Javna ustanova “Pećinski park Grabovača” s kojom SKS ima dugogodišnju suradnju kroz organizaciju različitih aktivnosti koja obuhvaćaju speleološka istraživanja na području Parka  i različite edukativne sadržaje na temu speleologije […]