Klub

Speleološki klub Samobor osnovan je 1. srpnja 2000. godine u Koretićima na Žumberku. Osnivanjem Kluba nastavili smo 30 godina speleološke tradicije u Samoboru započetu u Speleološkom odsjeku HPD “Japetić” osnovanom 1975. godine.

Znak Kluba sadrži stilizirane prikaze samoborskog Starog grada i stropa spiljskog kanala sa sigama koje povezuje šišmiš. Autor znaka je samoborski speleolog Tomica Rubinić.

 

Pripreme za osnivačku skupštinu u Koretićima: Tomica Rubinić, Ilija Rašić,

Pripreme za osnivačku skupštinu u Koretićima (2000.): Tomica Rubinić, Ilija Rašić, Tommy Kolman i Krešimir Motočić. Foto N. Buzjak

Predsjedništvo na Osnivačkoj skupštini Speleološkog kluba Samobor: Katarina Zdjelar, Krešimir Motočić, Ilija Rašić, Darko Henc i Tommy Kolamn. Foto N. Buzjak.

Predsjedništvo na Osnivačkoj skupštini Speleološkog kluba Samobor: Katarina Zdjelar, Krešimir Motočić, Ilija Rašić, Darko Henc i Tommy Kolman. Foto N. Buzjak.

Prema odredbama Statuta usvojenog 2015. godine Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja tehničke kulture, a osobito speleologije kao njenog sastavnog dijela, zaštite prirode i okoliša, djelovanja na području znanstvenog i stručnog istraživanja speleoloških objekata i voda u kršu te podizanja svijesti javnosti o njihovim značajkama.
Područja djelovanja sukladno ciljevima su :
 • tehnička kultura – informatika i računarstvo, komunikacijska tehnika, audiovizualne tehničke djelatnosti, cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi, poticanje i razvijanje tehničke kulture, strukovne udruge u tehničkoj kulturi – speleologija,
 • zaštita prirode – očuvanje prirode, očuvanje speleoloških objekata i krša kao posebno vrijednih prirodnih područja i prirodne baštine,
 • zaštita okoliša – zaštita voda u kršu i speleološkim objektima, zaštita speleoloških objekata i održivo korištenje, podizanje svijesti i aktivnosti na smanjenju otpada u kršu i speleološkim objektima),
 • obrazovanje, znanost i istraživanje – znanost, stručni rad i istraživanje, interdisciplinarna područja znanosti – speleologija, prirodne znanosti , znanstveno-istraživački rad, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, škola i seminara, umrežavanje i m eđunarodna znanstvena i stručna suradnja, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizacija znanosti.

 

Članovi Speleološkog kluba Samobor su speleolozi educirani u skladu sa stoljetnom tradicijom hrvatske speleologije i suvremenim svjetskim speleološkim i tehničkim dostignućima, a bave se:

 • znanstvenim i stručnim speleološkim istraživanjima (geomorfološkim, geološkim, hidrogeološkim, speleoronilačkim, ekološkim, meteorološkim, biološkim, arheološkim i dr.),
 • obavljanjem topografskih, fotografskih i video snimanja speleoloških objekata,
 • kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem znanja,
 • populariziranjem speleologije, istraživanja, znanstveno-stručnog rada i tehničke kulture,
 • organiziranjem speleoloških škola i tečajeva na više razina,
 • organiziranjem skupova, radionica i predavanja,
 • zaštitom prirode s naglaskom na krš i speleoloških objekata uz kontinuirani monitoring i suradnju s nadležnim tijelima i institucijama.

 

Klub je član:

Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije

i

Hrvatskog speleološkog saveza.

 

Uvjeti korištenja / Conditions of use