Speleolozi i civilna zaštita

U Vijećnici Grada Samobora je 17. rujna 2017., na poziv mr. sc. Krunoslava Znike (v. d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo) održan sastanak pravnih osoba i subjekata od interesa za civilnu zaštitu. Sastanak je sazvan sukladno Odluci o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 1/15) i Planu razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području grada Samobora za 2017.-2019. godinu (Službene vijesti Grada Samobora 1/15). Uz predstavnike našeg Kluba bili su prisutni predstavnici postojbe CZ ON, HGSS-a stanice Samobor, Radio kluba Tule i Vužić, HPD Japetić i MCK Marković.

Na početku sastanka Krunoslav Znika je predstavio sustav civilne zaštite na području Grada Samobora. Nakon duljeg izlaganja prisutni su predstavili rad svojih Udruga i viđenje istih u sustavu civilne zaštite. Predstavnik SKS-a D. Tomašković već je bio uključen u sustav civilne zaštite Grada Zagreba pa je iznio to iskustvo te istaknuo čime speleolozi mogu pridonijeti razvoju sustava na području Samobora.

Zaključeno je da će svaka Udruga pojedinačno poslati opis svojeg djelovanja i prijedlog za aktivnije uključivanje u sustav civilne zaštite.

Izvješće: D. Tomašković

Updated: 29. rujna 2017. — 6:41 pm