Speleološki klub Samobor u 2018. godini

U 2018. godini Klub je imao 18 članova.

Na otocima Cresu i Lošinju 2.-7. 1. 2018. održana je prva ovogodišnja speleološka ekspedicija “Cres-Lošinj 2018.”. Sudjelovali su Denis Saganić (Mali Lošinj) i Jordan Kučić (Belej), zatim Nina Marić i Željko Marunčić Bospor (SO PD Imber), te Suzana i Nenad Buzjak (SK Samobor). Rekognosciran je teren i istraživane su jama Uršula (Cres) i spilja Organac (Osoršćica, Lošinj). Posjetili smo Velu jamu (Osoršćica, Lošinj) i pločicom označili ulaz ranije istražene Spilje kod Merga. Prema starim zapisima pronađena je jama Loznati (Cres), Jama va ograjice i Jama na kantunu (Cres) i Golublja jama kod Lozi koju je pokazao Jordan Kučić. Rekognoscirano je područje Sv. Bartolomeja iznad Merga na otoku Cresu.  

Početkom godine, 4. 1. 2018., s JU Zeleni prsten Zagrebačke županije potpisan je ugovor za projekt monitoringa stanja speleoloških objekata na području Zagrebačke županije (izvan teritorija PP Žumberak-Samoborsko gorje i PP Medvednica) te geomorfološkog spomenika prirode “Grgosova špilja”. Ugovor je većim dijelom odrađen u drugoj polovici godine kada je predano i izvješće s rezultatima rada (17. 12. 2018.).

Monitoring u Novoj Grgosovoj spilji. Foto Branimir Doljanin

U petak 16. 2. je održana redovita sjednica Skupštine Kluba.

U petak 2. 3. 2018. u klubu je održano predavanje za polaznike planinarske škole PD Japetić. N. Buzjak je održao predavanje o speleologiji, zaštiti prirode u kršu i djelatnostima Speleološkog kluba Samobor. K. Motočić je održao predavanje o metodama i tehnikama speleoloških istraživanja te speleološkoj opremi. Polaznici su mogli razgledati oružarstvo, speleološku opremu i izložene fotografije koje su na istraživanjima snimili članovi Kluba.

U nedjelju 11. 3. 2018. u SPC Breganja članovi kluba su sudjelovali na vježbi samospašavanja u vertikalnim speleološkim objektima za speleologe. Vježbu je organizirala HGSS – stanica Samobor. Sudjelovalo je 20 speleologa i članova HGSS – stanice Samobor, udruge Breganja, Hrvatskog biospeleološkog društva i Speleološkog kluba Samobor (G. Guščić, S. Buzjak, T. Guščić, T. Brkić i N. Buzjak).

U utorak 13. 3. smo sudjelovali u radu Skupštine ZTKGS. Delegat je bio D. Tomašković.

U subotu 17. 3. 2019. su predstavnici Kluba sudjelovali na proslavi 10. godišnjice Jamarskog kluba Brežice i skupštini Jamarske zveze Slovenije. Tom je prilikom naš Klub od JKB dobio zahvalnicu za suradnju.

Na otocima Cresu i Lošinju je 3. – 8. 4. održana druga ovogodišnja speleološka ekspedicija “Cres 2018.”. Sudjelovali su I. Živković, S. Buzjak, D. Tomašković, N. Buzjak (SKS), Lena Penezić i Ivan Harambaša (SU Pula). Istraživane su Golublja jama kod Lozi (Loze), Škuja na lokvice (Lubenice), spilja Grancina (Lubenice) i Jama na Versajni.

U Perušiću je 28. 4. – 1. 5. održana  treća klubska speleološka ekspedicija “Perušić 2018.”. Sudjelovali su I. Živković, G. Guščić, S. Buzjak, D. Tomašković, T. Guščić, T. Špehar i N. Buzjak. Istraženi su sljedeći speleološki objekti: Sanjina jama, Pećina Brlog i Pećina Beč. Istraživanja u Perušiću obavljana su u još tri terena. Tijekom vikenda 4. – 6. 5. istražena je Ekonoma Marka pećina i obavljeno je rekognosciranje terena (S. i N. Buzjak, T. Špehar). Tijekom vikenda 2. i. 3. 6. su istražene Pećina nad Lukicinom dragom i Torine pećina (I. Ilijaš, I Živković, S. Buzjak, N. Buzjak). U srijedu 29. 8. organizirali smo istraživanje izvora Grabovac koji je presušio (T. Špehar, K. Motočić, I. Šaško, S. Buzjak, N. Buzjak, Dominik Šime Samac – SO HPD Ante Bedalov). Veliku pomoć u organizaciji pružila nam nam je ravnateljica JU Jelena Milković. U vodstvu po terenu najviše je pomogao Tomislav Špehar. Na terenu su nam ulaze u podzemlje pokazali Josip Biljan (Malo selo, Mušaluk), Ivan Karić (Perušić),  Dane Milković-Čiko, te Milan Dasović i Josip Bronzović (Prvan-selo). Korisne informacije o spilji Brlog u Kaluđerovcu i Budinoj ledenici dali su nam Ante Arbanas i njegova supruga (Kaluđerovac).

U jednoj od brojnih perušićkih pećina.

U svibnju je potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za izvedbu programa i projekata sa Zajednicom tehničke kulture Grada Samobora.

U srijedu 23. 5. 2018. K. Motočić i N. Buzjak su gostovali u emisiji Epicentar na Radio-Samoboru. Najavili su predstavljanje knjige ‘Speleologija’ u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2018. Govorili su o koristima od speleoloških istraživanja i suradnji s JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i JU Park Prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Pećinskim parkom Grabovača te Zajednicom tehničke kulture Grada Samobora. Posebna tema bile su ove godine održane dvije speleološke ekspedicije na otocima Cresu i Lošinju i u Perušiću te planovi za sljedeću ekspediciju u Lici.

U četvrtak 24. 5. 2018., u okviru manifestacije “Dani otvorenih vrata udruga”, Klub  je s Gradskom knjižnicom Samobor organizirao predstavljanje knjige “Speleologija” i predavanje o speleologiji. Prisutne je u uvodnoj riječi pozdravila ravnateljica knjižnice Mirjana Dimnjaković. O knjizi su govorili dr. sc. Dalibor Paar (Speleološki odsjek PDS Velebit, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza), Nikola Tot (HGSS Samobor), Vladimir Novak (HPS) i dr. sc. Nenad Buzjak (predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza, SK Samobor). Nakon predstavljanja knjige, N. Buzjak je održao predavanje o ulozi speleoloških istraživanja u lokalnoj zajednici i u sustavu zaštite prirode na primjerima suradnje SK Samobor s JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Druženje smo nastavili u prostorijama Kluba.

U subotu 26. 5. 2018. održan je ispit Hrvatskog speleološkog saveza za kategoriju “speleolog”. U izvedbi su, kao članovi ispitnog povjerenstva sudjelovali K. Motočić i N. Buzjak. Nakon ispita održana je redovita sjednica Skupštine Saveza. Kao delegatkinje su sudjelovale D. Šimić i I. Ilijaš.

Na Velebitu je 17.-19. 8. 2018. obavljeno speleološko istraživanje spilje Ciganuše i rekognosciranje terena na Štokić dulibi. To možemo smatrati početkom suradnje s JU NP Velebit. Lociran je ulaz jame Snižnica u Štokić dulibi. Obavljeno je istraživanje, izrada speleološkog nacrta, meteorološko mjerenje i fotografiranje Ciganuše. Za ovo istraživanje NPSV nam je osigurao smještaj u stanovima na Alanu. Parku je poslano opširno izvješće s rezultatima istraživanja, fotografijama i nacrtom.

Pogled s ulaza spilje Mali Organac na Osošćici, o. Lošinj.

Dvoje članova Speleološkog kluba Samobor (S. i N. Buzjak) je, zajedno s predstavnicima našeg matičnog Hrvatskog speleološkog saveza i predstavnicima Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, sudjelovalo na skupu Eurospeleo Forum 2018. Skup je održan od 23. do 26. 8. u gradiću Ebensee u Austriji u organizaciji Europske speleološke federacije (FSE), Austrijskog speleološkog saveza i Verein für Höhlenkunde Ebensee. Bila je to prilika za vidjeti novosti iz svijeta speleologije s obzirom da je na skup došlo gotovo 700 speleologa iz 40 država sa 6 kontinenata. N. Buzjak je održao predavanje “Geotouristic potential of caves – example of Veternica Cave (Medvednica Nature Park, Croatia)”. Kao delegat Hrvatske u svojstvu predsjednika Hrvatskog speleološkog saveza je, zajedno s T. Barišićem (KSHPS), sudjelovao na generalnoj skupštini Europske speleološke federacije. SK Samobor je za naše članove podmirio dio troškova i tako pomogao predstavljanju hrvatske i samoborske speleologije te promociji Grada Samobora.

Tijekom kasnog ljeta i jeseni obavljan je monitoring u speleološkim objektima pod ingerencijom JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Voditelj monitoringa bio je K. Motočić, a sudjelovali su N. Buzjak, D. Henc, T. Brkić. U speleološkim objektima je obavljena evidencija stanja i fotografiranje.

Za vikend 15.-16. 9. S. i N. Buzjak su, na poziv D. Paara, sudjelovali na istraživačkoj akciji u Ponoru na Bunovcu na južnom Velebitu u organizaciji Speleološkog odsjeka PDS Velebit. Akciju je pomogla JU NP Paklenica. Obavljeno je fotografiranje i video snimanje, a snimci će se koristiti u promociji ovog speleološkog objekta koji je trenutno najdublji u ovom nacionalnom parku. Obavljeno je uzorkovanje sedimenta te je isprobavana kamera za snimanje 360° u podzemnim uvjetima i na površini. 

U utorak 25. 9. je u Samoboru održana skupština Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Kao delegati su sudjelovali I. Ilijaš i N. Buzjak.

U petak 28. 9. sudjelovali smo na otvorenju izložbe “Vode podzemlja” u kongresnoj dvorani JU Aquatika u Karlovcu u organizaciji Hrvatskog speleološkog saveza, JU Aquatika, SD Karlovac i SK Ursus spelaeus.  Među 22 odabrane fotografije su i četiri K. Motočića i N. Buzjaka. Tijekom Skupa speleologa izložbu su mogli vidjeti i njegovi sudionici u Ogulinu.

Tijekom vikenda 29.-30. 9. sudjelovali smo na Stručnom seminaru o speleofotografiji. Organizaciju seminara pokrenulo je Stručno povjerenstvo za speleofotografiju Hrvatskog speleološkog saveza. Uz Hrvatski speleološki savez kao organizatora, suorganizatori su bili SD Karlovac i SK Ursus spelaeus. Pokrovitelji seminara bili su JU Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac te Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije. Ustupanjem svojih prostorija pomogla je HGSS stanica Karlovac. Predavači su bili renomirani i svjetski poznati speleofotografi Peter Gedei i Dinko Stopić.

U nedjelju 14. 10. S. i N. Buzjak su, na poziv članova SU Estavela, obavili teren u Ledenoj jami na Lepušju (Gorski kotar) u sklopu projekta istraživanja ledenica.

Ledena jama na Lepušju. Foto N. Buzjak.

Na Biokovu je 20. – 21. 10 obavljeno istraživanje u jami Crna ledenica kojim je završio dvogodišnji ciklus mikroklimatskih mjerenja u suradnji s Speleološkim odsjekom PD Imber i JU PP Biokovo. Sudjelovali su Željko Marunčić Bospor, Nina Marić, Dominik Šime Samac, Suzana i Nenad Buzjak.

U Ogulinu smo 23. 11. 2018. sudjelovali u manifestaciji “Istraživači 21. stoljeća”. U manifestaciju nas je uključio Dalibor Paar te smo pomogli u realizaciji, prijevozu opreme i prezentaciji. Sudjelovalo je više od tisuću učenika ogulinskih osnovnih škola. K. Motočić je, osim prijevoza, obavio fotografiranje, a N. Buzjak i D. Paar su na radionici održali dva predavanja o metodama suvremenog obrazovanja na primjeru radionice za nastavnike koje smo održali s JU Pećinski park Grabovača 2017. godine.

U Ogulinu smo sudjelovali na Skupu speleologa održanom 23. – 25. 11. 2018. Sudjelovala su tri člana. N. Buzjak je održao predavanje “Crna ledenica na Biokovu – dvije godine mikroklimatskih mjerenja” na kojem su koautori bili Ž. Marunčić Bospor, N. Marić (Speleološki odsjek PD Imber), D. Š. Samac (Speleološki odsjeka HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac) i S. Buzjak.  D. Tomašković i D. Henc su sudjelovali na okruglom stolu o speleološkom katastru na kojem se raspravljalo o tekućoj problematici i poboljšanjima. K. Motočić i N. Buzjak su s odabranim fotografijama sudjelovali u fotografskom natječaju Skupa.

U Samoboru je 19. 10. održana Smotra tehničke kulture u organizaciji ZTK Grada Samobora i u izvedbi udruga članica. Ispred Kluba su sudjelovali I. Živković i T. Brkić. Predstavili smo se s edukativnim posterima i opremom.

Tijekom vikenda 10. – 11. 11. obavljeno je istraživanje tri sniježnice na području sjevernog i srednjeg Velebita: Snižnice na Mirevu, Jovanović Snižnice i Vukušić snižnice. Obavljeno je topografsko snimanje, video snimanje i fotografiranje te su završena jednogodišnja mikroklimatska mjerenja. Sudjelovali su: I. Živković, D. Tomašković, N. Buzjak (SKS) i Pava Vidić (SOPD Velebit).

Istraživanje jame Snižnice na Mirevu.

U subotu 8. 12. 2018., u našoj organizaciji i našim prostorijama, održana je informatička radionica o izradi speleološkog nacrta u CAD alatima.  Radionicu je organizirao i vodio Domagoj Tomašković (SK Samobor). Na radionici su sudjelovali: Ivana Mišerić (HBSD, Zagreb), Lena Penezić (SU Pula), Ljiljana Nekić (SK Samobor), Neven Šuica (SK Ursus spelaeus, Karlovac) i Nenad Buzjak (SK Samobor). Radionici su prisustvovali i fotografirali Nataša i Hrvoje Cvitanović (SK Ursus spelaeus, Karlovac) i Krešimir Motočić. Radionica je sufinancirana sredstvima Zajednice tehničke kulture Grada Samobora i Speleološkog kluba Samobor. Pokrovitelj je bio Hrvatski speleološki savez koji je sudionicima poklonio kalendare Saveza za 2019. godinu.

Potpisana su dva ugovora s JU PP Žumberak-Samoborsko gorje: o prikupljanju podataka za popunjavanje baze podataka o georaznolikosti PPŽSG i o praćenju i istraživanju hidroloških i hidrogeoloških procesa. Cilj projekata je monitoring i prikupljanje podataka o stanišnim uvjetima u odabranim speleološkim objektima u ekološkoj mreži Natura 2000.

Sudjelovali smo u radu Skupštine, Nadzornog odbora, Stručnog povjerenstva za školovanje, te Stručnog povjerenstva za zaštitu krša i speleoloških objekata Hrvatskog speleološkog saveza. U Savezu N. Buzjak ima funkciju predsjednika Saveza, a K. Motočić člana Nadzornog odbora. Sudjelovali smo u radu Skupština Zajednice tehničke kulture Grada Samobora i Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.

K. Motočić i N. Buzjak su tijekom godine sudjelovali na nekoliko natječaja i izložbi fotografija: izložba “Vode podzemlja” (Hrvatski speleološki savez), WaterPIX photo competition (European Environmental Agency), GEA – Godišnja doba (Hrvatsko geološko društvo) i na natječaju Turističke zajednice općine Perušić na kojem je N. Buzjak s fotografijom iz spilje Budina ledenica osvojio 1. mjesto.

Tijekom godine arhivirani su podaci za 15 novih speleoloških objekata. U Katastar speleoloških objekata RH smo u dva kruga unosa podataka predali ukupno 60 speleoloških objekata.

Izvješće napisali Nenad Buzjak i Krešimir Motočić