Međunarodni znanstveno-stručni skup “Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima”, Perušić 2017.

Speleološki klub Samobor je, s JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i Speleološkim društvom Velebit, suorganizator međunarodnog znanstveno-stručnog skupa posvećenog problematici georaznolikosti, geobaštine i geoturizma u krškim područjima. Georaznolikost obuhvaća sve geološke, geomorfološke i pedološke pojave, oblike i procese, dok se pojam geobaštine odnosi na one najvrjednije dijelove georaznolikosti koji se štite unutar zaštićenih područja i kao izdvojeni lokaliteti – spomenici prirode (geološki, geomorfološki i dr.). Skup je namijenjen stručnim djelatnicima u sektoru zaštite prirode i okoliša, turističkim djelatnicima, znanstvenicima, speleolozima, članovima udruga koje se bave zaštitom prirode i okoliša te novinarima, a održat će se u Perušiću od 18. do 19. veljače 2017. Organizatori skupa su Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i JU Pećinski park Grabovača, Perušić.
Informacije o skupu potražite na web stranici >>>
Perušić 2017
Updated: 19. rujna 2016. — 4:58 pm