Krešimir Šimić (1. 6. 1960. – 19. 11. 2020.)

S velikom tugom danas smo primili vijest da nas je iznenada zauvijek napustio naš dragi Krešo. Od svog dolaska u klub 2015. godine, Krešo nas je osvojio svojom dobrotom, nepresušnom vedrinom koju je neprestano širio na sve oko sebe i željom da pomogne svakome i u svim situacijama. Nakon završetka speleološke škole 2015. godine sudjelovao je u više speleoloških istraživanja u Lici, Samoborskom gorju, na Žumberku i otoku Cresu, te u organizaciji i izvedbi speleoloških škola i ostalih aktivnosti kluba. Uvijek je nesebično davao cijelog sebe bez ikakvih zadrški i zahtjeva te se spremno odazivao kad god je trebalo.

Dragi naš Krešo, hvala ti na svemu. U našim srcima i mislima tebi pripada posebno mjesto.

Updated: 19. studenoga 2020. — 6:40 pm