Čišćenje ponora Vrulje

U subotu 6. travnja 2019. JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje i Speleološki klub Samobor organizirali su akciju čišćenja nadzemlja, potoka i ulaznog dijela ponorske spilje Vrulje. Akciju je osiguravanjem kontejnera i odvozom otpada pomogao Grad Ozalj.

Ilegalno odlaganje otpada na tom lokalitetu traje već dulje vrijeme unatoč znaku koji upozorava da to nije dozvoljeno. Otpad se baca s ceste na padinu na kojoj se zadržava među granjem ili se kotrlja do potoka koji ponire u spilju. Na taj se način dio otpadnih tvari s padine vodom unosi u podzemlje i zagađuje podzemnu vodu. Osim vode otpad zagađuje i tlo.

Stanje padine iznad ponora Vrulje na početku akcije. © N. Buzjak.
Otpad se po padini kotrlja i ispire u potočić koji ponire u spilju Vrulje pa dolazi do onečišćenja potoka i podtemne vode. © N. Buzjak.

Spilja Vrulje smještena je u maloj uvali na samoj južnoj granici Parka prirode. Po hidrogeološkoj funkciji je ponor. Sastoji se od 460 m razgranatih kanala u dva nivoa. Nazvana je po kratkom potoku čije se vrelo zove Vrulje. Prema ljepoti svojih kanala s brojnim mikroreljefnim oblicima te raznovrsnim sigama spada među atraktivnije speleološke objekte žumberačkog krša.

Ulaz u ponor Vrulje. © K. Motočić.

U akciji su sudjelovali djelatnici Javne ustanove i članovi Kluba. Iako je čišćenje bilo najavljeno široj javnosti, nije se odazvao nitko od lokalnog stanovništva, iako je poznato da otpad potječe iz ovog kraja. Naime, među otpadom je nađena zdravstvena iskaznica stanovnika iz jednog obližnjeg sela. Želja nam je bila upoznati stanovništvo sa štetnim posljedicama ovakvog ponašanja, ali kako nije bilo odaziva akciju smatramo djelomično uspješnom.

Čišćenje djelomično raspadnutog komunalnog otpada. © N. Buzjak.

Čišćenjem je u 5 sati intenzivnog rada iz prirode uklonjeno oko 8 kubnih metara otpada porijekom iz kućanstava, uglavnom plastične i staklene ambalaže, dijelova namještaja, kućanskih aparata, auto dijelova, kozmetike i lijekova. U jednom dijelu odlagališta naišlo se i na raspadnuti organski materijal (vjerojatno lešine životinja) koji zbog neizdrživog smrada nije diran.

Nadamo se da će naš rad probuditi svijest kod lokalnog stanovništva od opasnosti koje prijete od ilegalnog odlaganja otpada. Danas u žumberačkim selima postoji organizirani odvor otpada i kontejneri tako da za bacanje smeća u prirodu nema nikakvog opravdanja.

Napisao Nenad Buzjak, fotografirali Krešimir Motočić, Slavko Struna, Biljana Janev Hutinec i Nenad Buzjak

Početak čišćenja padine. © S. Struna.
Najviše vremena potrošeno je sakupljanje zdrobljenog stakla. © N. Buzjak.
radi lakšeg transporta uzbrdo otpad je prikupljan na cerade. © N. Buzjak.
Nošenje do kontejnera. © N. Buzjak.
Podizanje otpada užetom. © N. Buzjak.
Izvlačenje. © B. Janev Hutinec.
Brane i Krešo s vrećom izvučenom iz šume. © N. Buzjak.
U padini je otkrivena puno veća količina otpada. S obzirom da je dio obrastao korijenjem drveća vjerujemo da se ovdje odlaže više od 20 godina. © N. Buzjak
Gužva oko kontejnera. © S. Struna.
Mjesta u kontejneru je sve manje. © N. Buzjak.
Kada smo vidjeli da je kontejner premali / da je otpada više nego što smo procijenili da će ga biti njegov volumen smo morali smanjivati gaženjem. © K. Motočić.
Pri kraju posla. Anja, najmlađa volonterka. © N. Buzjak.
Gablec pri kraju posla. ©. N. Buzjak.
Izvlačenje dijela otpada iz ulaznog dijela Vrulja. ©. N. Buzjak.
Procjenjujemo da smo prikupili oko 8 kubičnih metara otpada. Nažalost nismo uspjeli očistiti baš sve jer bi za to trebala mehanizacija da iskopa starije slojeve… © K. Motočić.
Očišćena padina ispod ceste. © N. Buzjak.
Pogled na (o)čišćeni dio i ulaz u ponor. © N. Buzjak.
Sudionici akcije čišćenja. © K. Motočić.
Updated: 26. svibnja 2019. — 1:05 pm