15. obljetnica Speleološkog kluba Samobor

U utorak 16. veljače 2016. u maloj dvorani Hrvatskog doma u Samoboru obilježena je 15. obljetnica Speleološkog kluba Samobor. Proslavi je prisustvovalo 70-ak gostiju iz udruga, institucija i ustanova s kojima smo surađivali u speleološkim istraživanjima, ekspedicijama, speleološkim školama, ekološkim akcijama, zaštiti prirode i ostalim aktivnostima. Prisutne je na početku pozdravio predsjednik Kluba, dr. sc. Nenad Buzjak koji je istaknuo veliku podršku koju je Klub dosad uživao od strane Grada Samobora, Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, institucija s područja zaštite prirode i speleoloških udruga. Uslijedila je prezentacija koju je održao Krešimir Motočić. Kroz fotografije prisutni su imali prilike vidjeti presjek kroz sve dosadašnje aktivnosti Kluba od 2000. do kraja 2015. godine: speleološka istraživanja i speleološke ekspedicije, zatim edukaciju građanstva, djelatnika javnih ustanova za zaštitu prirode, pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i javnih vatrogasnih postrojbi.

Pzenetacija u povodu 15. obljetnice SKS-a

Speleološki klub Samobor je osnovan 2000. godine u Koretićima na Žumberku. No organizirana speleološka djelatnost u Samoboru postoji od 1974. godine kada je pri PD Japetić osnovan speleološki odsjek. Za nastanak SKS-a iz tog je razdoblja najvažnija aktivnost dvojice naših članova: Tomice Rubinića i Ilije Rašića koji su godinama prikupljali podatke i motivirali druge speleologe iz svoje okoline za organizirani speleološki rad. Podaci koje su prikupili, prije svega na Žumberku i u Samoborskom gorju, predstavljaju temelj na kojem je nastao SKS.

Tomica_Ilija

Od osnutka do danas smo organizirali 13 speleoloških ekspedicija na Velebitu, Risnjaku, Vrdovu, u Gorskom kotaru, na Žumberku, u okolici Perušića i u Škotskoj. Sudjelovali smo na cijelom nizu ekspedicija u organizacija speleoloških udruga iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Ukrajine. Održali smo 13 speleoloških škola koje je polazilo više od stotinu polaznika, među kojima je njih 96 steklo diplomu speleološkog pripravnika.

Polaznici Samoborske speleološke škole

Polaznici jedne od četrnaest samoborskih speleoloških škola

Naši su članovi u suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode i zaštićenim područjima, poput JU Park prirode “Žumberak-Samoborsko gorje”, Nacionalnog parka Risnjak, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i Pećinskog parka Grabovača radili i još uvijek rade na projektima speleoloških istraživanja i izrade speleoloških baza podataka te monitoringa u cilju zaštite prirode. Važna djelatnost svih speleoloških udruga, pa tako i našeg Kluba, je upravo zaštita prirode i obrazovanje za taj važni aspekt suvremenog života i rada pa smo, između ostalog, zajedno s PES “Zagreb-Matica” pokrenuli i realizirali projekt čišćenja Medjama u Samoborskom gorju. Velika pažnja posvećena je edukaciji djece i učenika pa smo predavanja i radionice održavali za polaznike dječjih vrtića, učenke osnovnih i srednjih škola s područja Samobora, Jastrebarskog i Zaprešića.

Edukacija mladih

Kolaž aktivnosti rada s učenicima

U novije vrijeme smo uspostavili suradnju s inicijativom “Čisto podzemlje” i JU Zeleni prsten Zagrebačke županije čiji su glavni ciljevi skretanje pažnje javnosti na probleme ilegalnih odlagališta otpada u speleološkim pojavama i njihovo čišćenje. Dobra suradnja uspostavljena je s našim kolegama iz HGSS Stanice Samobor koji potiču našu suradnju na vježbama te koriste naše podatke za izrade planova spašavanja iz spilja i jama. U sklopu edukacije članova na području speleologije i tehničke kulture velika se pažnja posvećuje stručnom usavršavanju, posebno u prikupljanju i obradi speleološke dokumentacije, poput fotografiranja i video snimanja, informatičke obrade podataka, korištenja raznih mjernih instrumenata i speleoronjenja. Rezultati aktivnosti objavljeni su u više elaborata, znastvenih i stručnih članaka, priloga u novinama, radio i tv emisijama te na web stranicama i društvenim mrežama. Klub je dosad bio organizator Znastveno-stručnog skupa istraživača krša Žumberačke gore (2005.) i suorganizator niza stručnih skupova posvećenih izradi speleoloških nacrta (2009.), zaštiti špilja i podzemne faune (2010.), speleološkim bazama podataka (2011.) i posebnim vrijednostima dubokog krša (2012.).

Speleološka baza podataka Zagrebačke županije

Na polju znanstvenih i stručnih istraživanja naši se članovi bave geospeleologijom, geomorfologijom, hidrologijom i hidrogeologijom, hidrokemijom i geokemijom, speleoklimatologijom, biospeleologijom i speleobotanikom, arheologijom i ekologijom. Članovi Kluba dosad su obranili tri doktorske disertacije i dva diplomska rada iz područja botanike i ekologije, speleologije i geomorfologije krša, te hidrogeologije i hidrokemije pri čemu su, između ostalih, koristili i podatke speleoloških istraživanja Kluba ili vještine koje su u Klubu naučili. U tijeku su izrade jednog diplomskog rada i dvije disertacije članova Kluba i/ili korisnika naših podataka.

suradnja

Proslava je završila podjelom zahvalnica pojedincima, institucijama i udrugama za uspješnu suradnju i podršku radu. Zahvalnice su dodijeljene: ravnateljici JU Zeleni prsten Zagrebačke županije prof. Martini Glasnović, dr. sc. Daliboru Paaru (SO PDS Velebit), ravnateljici JU PP Grabovača Katarini Milković, zatim Gradu Samoboru, JU NP Risnjak, JU PP Žumberak-Samoborsko gorje, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, PP Grabovača, HGSS Stanici Samobor, Speleološkoj udruzi Estavela, Klubu jamarjev Kostanjevica na Krki, Dinaridi-Društvu za istraživanje i snimanje krških fenomena, Speleološkom društvu Karlovac, Speleološkom društvu Ursus Spelaeus, Hrvatskom biospeleološkom društvu, Jamarskom klubu Brežice i HPD-u Japetić.

Iz medija: