Geodetsko snimanje Medjama

U ožujku 2017. godine nastavljene su aktivnosti u sklopu projekta čiji je cilj proglašenje lokaliteta Medjame spomenikom prirode. Nakon speleološkog istraživanja i izrade podloge od strane članova Speleološkog kluba Samobor, na zahtjev Javne ustanove Zeleni prsten u IV. izmjenama prostornog plana Zagrebačke županije područje krškog plata Medjame je u plan uvedeno kao evidentirani spomenik prirode (tekst, str. II.1 – 12).
Sredinom ožujka dogovoreno je i obavljeno geodetsko snimanje s ciljem obilježavanja trenutnog stanja krškog fenomena i kako bi se izradila temeljna dokumentacija potrebna za izradu stručne podloge za zaštitu Medjama u kategoriji geomorfološki spomenik prirode. Geodetski snimak omogućuje točno pozicioniranje svih geomorfoloških i geoloških pojava Medjama što je osnova za daljnja istraživanja i učinkovitu zaštitu. Snimanje je obavila tvrtka Geo-Bim d.o.o. iz Samobora uz stručnu podršku Speleološkog kluba Samobor. Tijekom jednodnevnog snimanja snimljeno je oko 1200 točaka na temelju kojih će se izraditi i precizan digitalni model terena. Osim površine snimljena je i većina speleoloških objekata Medjama.

Medjame su izuzetno zanimljiv krški fenomen Samoborskog gorja čija istraživanja traju od početka 20. stoljeća kada ih je opisao Nikola Reizer u svojoj disertaciji “Pojava krša u samoborskoj okolici” objavljenoj i kao dvodijelni članak u Glasniku Hrvatskog prirodoslovnog društva. Nažalost jame Medjama dugo su vremena stanovnicima okolice služile kao ilegalno odlagalište otpada. Tijekom 2000ih Speleološki klub Samobor i HPD Zagreb Matica organiziraju zapaženu ekološku kampanju MEDJAME BEZ KRAME nakon čega je Grad Samobor uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao sredstva za čišćenje i sanaciju 2009. godine. Danas o lokalitetu brigu vodi JU Zeleni prsten, a članovi Speleološkog kluba obavljaju redoviti monitoring i po potrebi obavljaju manja čišćenja.

Tekst i fotografije (c): N. Buzjak

Medjame