Seminar o opremanju speleoloških objekata

U organizaciji Speleološkog kluba Samobor i Hrvatskog speleološkog saveza, u blizini Samobora (Klake – Terihaji) je od 25.-27. svibnja 2012. održan seminar o opremanju speleoloških objekata. Program seminara obuhvatio je osnovne cjeline tehnika opremanja: opremu za opremanje speleoloških objekata, pripremu za opremanje, sidrišta, međusidrišta, devijacije, prečnice za osiguranje i napredovanje, tirolsku prečnicu te organizaciju opremanja.

Tehničko opremanje speleoloških objekata temelj je speleološkog istraživanja i primarni parametar sigurnosti svih sudionika israživanja te je zato pitanje sigurnosti bilo osnovno kod svih tehnika prezentiranih i uvježbavanih u okviru ovog seminara. U okviru stručne edukacije, Hrvatski speleološki savez potiče edukaciju u tom pravcu, kako bi svaka speleološka udruga imala dovoljan broj speleologa obučenih za opremanje speleoloških objekata, a u svrhu osiguravanja kvalitete speleoloških istraživanja.

Seminar je okupio 40-ak sudionika iz 6 udruga: Speleološkog kluba Ozren Lukić, Speleološkog odsjeka PD Dubovac, Speleološkog društva Karlovac, Speleološke udruge Estavela, Speleološke udruge Pula i Speleološkog klub Samobor. Sudionici su bili smješteni u osnovnoj školi Mihaela Šiloboda u Klakama, dok se program seminara odvijao na obližnjem penjalištu Terihaji. Seminar su vodili instruktor speleologije Krešimir Motočić i speleolog Darko Henc.

Dio sudionika seminara. Foto Ivana Ilijaš.

 

Ovim putem želimo zahvaliti Zajednici tehničke kulture Grada Samobora, Turističkoj Zajednici Grada Samobora i Javnoj ustanovi “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” na podršci, te posebno Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda i ravnatelju Marijanu Hetleru iz Svetog Martina pod Okićem na ustupanju područne škole u Klakama bez čega ne bi bilo moguće organizirati seminar.

Područna škola u Klakama idealna je lokacija za organizaciju i smještaj sudionika za razne škole, škole u prirodi, seminare. Mišljenja smo da bi se taj objekat trebao dodatno urediti za smještaj i organizaciju takvih događanja, kako bi Samobor i okolica imali reprezentativan objekt za održavanje raznih manifestacija.

Tekst: Krešimir Motočić

Fotografije: Krešimir Motočić, Ivana Ilijaš, Darko Henc

 

Demonstriranje čvorova. Foto Krešimir Motočić.

 

Predavanje i demonstracija o postavljanju jamskih kanala. Foto Darko Henc.

 

Pripreme za rad. Foto: Krešimir Motočić.

 

Rad na stijeni. Foto Krešimir Motočić.

 

Opremanje vertikale. Foto Krešimir Motočić.

 

POPIS SUDIONIKA SEMINARA O OPREMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA

Samobor, 26.-27. Svibnja 2012

  1. Guščić Tomislav, SK Samobor
  2. Henc Darko, SK Samobor
  3. Ilijaš Ivana, SK Samobor
  4. Jemić – Vukušić Ljiljana, SK Samobor
  5. Kolman Tommy, SK Samobor
  6. Motočić Krešimir, SK Samobor
  7. Nekić Ljiljana, SK Samobor
  8. Pleše Domagoj, SK Samobor
  9. Vuglešić Nikolina, SK Samobor
  10. Želle Morena, SK Samobor
  11. Živković Ivana, SK Samobor
  12. Basara Dami,r SO PD Dubovac
  13. Božić Slobodan, SO PD Dubovac
  14. Mirić Senka, SO PD Dubovac
  15. Starešinić Lidija, SO PD Dubovac
  16. Tržok Marina, SO PD Dubovac
  17. Horvatin Matija, SO PD Dubovac
  18. Grabar Larisa, SU Estavela
  19. Lišić Mirela, SU Estavela
  20. Nikolić Goran, SU Estavela
  21. Vrkić Marko, SU Estavela
  22. Reš Dalibor, SU Estavela
  23. Janton Damir, SK Ozren Lukić
  24. Leopod Roman, SK Ozren Lukić
  25. Klanfar Marija, SK Ozren Lukić
  26. Blažević Tomislav, SK Ozren Lukić
  27. Sudar Vedran, SK Ozren Lukić
  28. Milošević Vedran, SU Pula
  29. Šolman Marino, SU Pula
  30. Vojniković Haris, SU Pula
  31. Lučin Ivan, SD Karlovac
  32. Priselac Ksenija, SD Karlovac
  33. Bočić Neven, SD Karlovac
  34. Cvitanović Hrvoje, Ursus speleaus

Gosti:

  1. Kolman Renata
  2. Vukušić Ivan sa djecom (Veronika i Šimun)
  3. Gospođa Lučin sa kćerkom
  4. Kralj Darko

Copyright © Speleološki klub Samobor. Sva prava pridržana.

Frontier Theme