Seminar o opremanju speleoloških objekata

U organizaciji Speleološkog kluba Samobor i Hrvatskog speleološkog saveza, u blizini Samobora (Klake – Terihaji) je od 25.-27. svibnja 2012. održan seminar o opremanju speleoloških objekata. Program seminara obuhvatio je osnovne cjeline tehnika opremanja: opremu za opremanje speleoloških objekata, pripremu za opremanje, sidrišta, međusidrišta, devijacije, prečnice za osiguranje i napredovanje, tirolsku prečnicu te organizaciju opremanja.

Tehničko opremanje speleoloških objekata temelj je speleološkog istraživanja i primarni parametar sigurnosti svih sudionika israživanja te je zato pitanje sigurnosti bilo osnovno kod svih tehnika prezentiranih i uvježbavanih u okviru ovog seminara. U okviru stručne edukacije, Hrvatski speleološki savez potiče edukaciju u tom pravcu, kako bi svaka speleološka udruga imala dovoljan broj speleologa obučenih za opremanje speleoloških objekata, a u svrhu osiguravanja kvalitete speleoloških istraživanja.

Seminar je okupio 40-ak sudionika iz 6 udruga: Speleološkog kluba Ozren Lukić, Speleološkog odsjeka PD Dubovac, Speleološkog društva Karlovac, Speleološke udruge Estavela, Speleološke udruge Pula i Speleološkog klub Samobor. Sudionici su bili smješteni u osnovnoj školi Mihaela Šiloboda u Klakama, dok se program seminara odvijao na obližnjem penjalištu Terihaji. Seminar su vodili instruktor speleologije Krešimir Motočić i speleolog Darko Henc.

Dio sudionika seminara. Foto Ivana Ilijaš.

 

Ovim putem želimo zahvaliti Zajednici tehničke kulture Grada Samobora, Turističkoj Zajednici Grada Samobora i Javnoj ustanovi “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” na podršci, te posebno Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda i ravnatelju Marijanu Hetleru iz Svetog Martina pod Okićem na ustupanju područne škole u Klakama bez čega ne bi bilo moguće organizirati seminar.

Područna škola u Klakama idealna je lokacija za organizaciju i smještaj sudionika za razne škole, škole u prirodi, seminare. Mišljenja smo da bi se taj objekat trebao dodatno urediti za smještaj i organizaciju takvih događanja, kako bi Samobor i okolica imali reprezentativan objekt za održavanje raznih manifestacija.

Tekst: Krešimir Motočić

Fotografije: Krešimir Motočić, Ivana Ilijaš, Darko Henc

 

Demonstriranje čvorova. Foto Krešimir Motočić.

 

Predavanje i demonstracija o postavljanju jamskih kanala. Foto Darko Henc.

 

Pripreme za rad. Foto: Krešimir Motočić.

 

Rad na stijeni. Foto Krešimir Motočić.

 

Opremanje vertikale. Foto Krešimir Motočić.

 

POPIS SUDIONIKA SEMINARA O OPREMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA

Samobor, 26.-27. Svibnja 2012

 1. Guščić Tomislav, SK Samobor
 2. Henc Darko, SK Samobor
 3. Ilijaš Ivana, SK Samobor
 4. Jemić – Vukušić Ljiljana, SK Samobor
 5. Kolman Tommy, SK Samobor
 6. Motočić Krešimir, SK Samobor
 7. Nekić Ljiljana, SK Samobor
 8. Pleše Domagoj, SK Samobor
 9. Vuglešić Nikolina, SK Samobor
 10. Želle Morena, SK Samobor
 11. Živković Ivana, SK Samobor
 12. Basara Dami,r SO PD Dubovac
 13. Božić Slobodan, SO PD Dubovac
 14. Mirić Senka, SO PD Dubovac
 15. Starešinić Lidija, SO PD Dubovac
 16. Tržok Marina, SO PD Dubovac
 17. Horvatin Matija, SO PD Dubovac
 18. Grabar Larisa, SU Estavela
 19. Lišić Mirela, SU Estavela
 20. Nikolić Goran, SU Estavela
 21. Vrkić Marko, SU Estavela
 22. Reš Dalibor, SU Estavela
 23. Janton Damir, SK Ozren Lukić
 24. Leopod Roman, SK Ozren Lukić
 25. Klanfar Marija, SK Ozren Lukić
 26. Blažević Tomislav, SK Ozren Lukić
 27. Sudar Vedran, SK Ozren Lukić
 28. Milošević Vedran, SU Pula
 29. Šolman Marino, SU Pula
 30. Vojniković Haris, SU Pula
 31. Lučin Ivan, SD Karlovac
 32. Priselac Ksenija, SD Karlovac
 33. Bočić Neven, SD Karlovac
 34. Cvitanović Hrvoje, Ursus speleaus

Gosti:

 1. Kolman Renata
 2. Vukušić Ivan sa djecom (Veronika i Šimun)
 3. Gospođa Lučin sa kćerkom
 4. Kralj Darko