UVJETI I OGRANIČENJA KORIŠTENJA

Ovim uvjetima Speleološki klub Samobor (SKS) i navedeni autori kao nositelji autorskih prava reguliraju i ograničavaju mogućnost korištenja fotografija, karata, ilustracija, nacrta, članaka i svih ostalih sadržaja na stranicama www.speleo-klub-samobor.hr.

Svaka fotografija, karta, ilustracija, nacrt i članak/tekst predstavljaju autorsko djelo i kao takva su zaštićena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, relevantnim međunarodnim ugovorima WIPO-a (World Intellectual Property Organization) kojih je potpisnik Republika Hrvatska i ovdje danim dopuštenjem i ograničenjima nositelja autorskih prava.

Autorskopravna zaštita, između ostalog, uključuje naše pravo protivljenja bilo kakvim izmjenama autorskih djela. Autori i nositelj autorskih prava SKS izričito zabranjuju bilo kakvu komercijalnu uporabu fotografija, karata, nacrta, ilustracija, članaka i svih drugih podataka objavljenih na web stranicama www.speleo-klub-samobor.hr ili uporabu za koju bi se razumno moglo smatrati da ima komercijalni cilj te bilo kakvu izmjenu ili preinaku sa svrhom njihove daljnje komercijalizacije.

Isključivo je dopušteno korištenje fotografija i karata u potpuno istovjetnom obliku (s vodenim žigom) kako je to prikazano na ovim stranicama i to samo za osobne potrebe korisnika (nekomercijalno korištenje). Svaka drukčija uporaba zahtijeva izričito pisano odobrenje autora i SKS-a u kojem će se definirati način, opseg i vremensko razdoblje korištenja materijala.

Za svako daljnje korištenje, bilo da je dopušteno ovim uvjetima ili izričito danim dopuštenjem, isključivu odgovornost snosit će korisnik.

U slučaju bilo kakve uporabe koja nije dopuštena zakonom, međunarodnim ugovorima i ovim uvjetima SKS će upotrijebiti sva zakonom dopuštena sredstva kako bi nadoknadio cjelokupnu (imovinsku i neimovinsku) štetu koja je time nastala, uključujući sve zbog toga nastale troškove. Povreda autorskih prava je i kazneno djelo te će se nositelj autorskih prava u tom pogledu zaštititi i, kao oštećena strana, iskoristiti sva sredstva kako bi odgovorna osoba odgovarala u skladu sa zakonom.

Autori i SKS pratit će i štititi na gore navedene načine sva svoja prava u slučaju bilo kojeg naknadnog prekoračenja dopuštenog korištenja navedenih materijala, ili ovlaštenja danih našom naknadnom pisanom suglasnošću, ili bilo kakvog drugog neovlaštenog korištenja.

Podaci prikazani na ovim web stranicama su ponuđeni isključivo u svrhu informiranja i predstavljeni u najboljoj namjeri. SKS niti autori ne odgovaraju za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem istih.

///

CONDITIONS OF USE

All photos, maps, plans, articles and data shown on this site are legaly protected by Croatian laws (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima) and relevant international contracts WIPO (World Intellectual Property Organization), so cannot be changed or used in any media or publication without the written approval of the named authors or the Caving Club Samobor, Croatia.

All data on this site are provided only for the information purpose, and Caving Club Samobor provides it with best intention. However, Caving Club Samobor and the authors, as the data owners, cannot be responsible for any damage that is directly or indirectly made using the data from this site.