SKS na Sajmu mogućnosti 2016.

Zajedno s još nekoliko udruga Zajednice tehničke kulture Grada Samobora 19. svibnja 2016. smo sudjelovali na Sajmu mogućnosti. Manifestaciju su organizirali Policijska uprava zagrebačka i Grad Samobor. Svrha Sajma mogućnosti je učenicima samoborskih škola, kroz prezentacije, igru i natjecanja predstaviti javne službe, sportske klubove, ustanove iz kulture i druge udruge, koje bi nudeći svoje sadržaje uključivale što veći broj djece u izvannastavne aktivnosti te ih na taj način udaljile od društveno neprihvatljivog ponašanja.
Speleološki klub “Samobor” predstavio se sa svojim aktivnostima istraživanja, edukacije i zaštite prirode na području Grada Samobora i Zagrebačke županije koje provodi u suradnju s JU Zeleni prsten. Učenicima smo pokazali čime se bave speleolozi, kako istražuju spilje i jame, kako čuvaju prirodu i koju opremu pri tome koriste.
Program su realizirali D. Šimić, J. Zefić, I. Šaško, D. Henc i K. Motočić.
Fotografije: D. Šimić

sajam2016-4 sajam2016-3 sajam2016-2 sajam2016-1